Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego po raz kolejny została wyróżniona w "Katalogu dobrych praktyk" opublikowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pragniemy poinformować o zawarciu  porozumienia o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Planowania Strategicznego a Zakładem Karnym w Jastrzębiu-Zdroju.