DZIEKAN WYDZIAŁU SPOŁECZNO-MEDYCZNEGO
mgr AGNIESZKA BANASIKOWSKA

 DYŻURY PAŹDZIERNIK 2022

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU - GODZ. 8.30 - 15.30

SOBOTA - 22 października - GODZ. 8:30 - 13:00

 

tel: 32 264 74 75 wew. 15
e-mail:  lub

 

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS ORGANIZACYJNYCH 

EWA CZERWIŃSKA

DYŻURY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU - GODZ. 8:00-16:00

 SOBOTY - 8 i 29 października - GODZ. 8:00 - 15:00

 

tel.: 32 264 74 75 wew. 15

e-mail: