DZIEKAN WYDZIAŁU SPOŁECZNO-MEDYCZNEGO
mgr AGNIESZKA BANASIKOWSKA

DYŻURY:

Od poniedziałku do czwartku, godz. 9:00-15:00

Dyżury sobotnie umieszczane są na panelu studenta

 tel: 32 264 74 75 wew. 15
e-mail: 

PRODZIEKAN DS RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

dr n. społ. ADAM BERNERT

DYŻURY NA MIESIĄC MAj  

3.06.2024 godz. 9:00-13:00
13.06.2024 godz. 9:00- 13:00
19.06.2024 godz. 9:00- 13:00
24.06.2024 godz. 9:00- 13:00
29.06.2024 godz. 8:00- 13:00

 

 e-mail:

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS ORGANIZACYJNYCH 

EWA CZERWIŃSKA

  tel.: 32 264 74 75 wew. 15

e-mail: