DZIEKAN WYDZIAŁU SPOŁECZNO-MEDYCZNEGO
mgr AGNIESZKA BANASIKOWSKA

tel: 32 264 74 75 wew. 15
e-mail: lub

PRODZIEKAN DS RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

dr n. społ. ADAM BERNERT

DYŻURY NA MIESIĄC LISTOPAD:   

8.11.2023 od 9:00
13.11.2023 od 9:00
20.11.2023 od 9:00
28.11.2023 od 9:00

 e-mail:

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS ORGANIZACYJNYCH 

EWA CZERWIŃSKA

  tel.: 32 264 74 75 wew. 15

e-mail: