Wnioski o wyrażenie opinii przez Komisję Bioetyczną mogą składać pracownicy WSPS w Dąbrowie Górniczej, jednostki organizacyjne Uczelni, a także podmioty, na których zlecenie jednostki lub pracownicy Uczelni mają zamiar wykonywać badania.

DO ZADAŃ KOMISJI NALEŻY M.IN.:

Wyrażanie opinii o projektach eksperymentów medycznych z uwzględnieniem kryteriów etycznych oraz celowości i wykonalności projektu, w tym badań realizowanych w ramach prac magisterskich i licencjackich, prac własnych i zadań statutowych.

adres e-mail: