KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Przypominamy, iż w ramach projektu „Zagrożenie stresem, wypaleniem zawodowym i agresją wobec medyków – innowacyjne metody wsparcia”, prowadzimy konsultacje w zakresie wsparcia psychologicznego.

Marcin Bański – psychologii i psychoterapeuta będzie do Państwa dyspozycji
w poniedziałek 21.11.2022 r. w godzinach 800-1300

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o kontakt pod adresem

Zachęcamy również do odwiedzenia strony naszego specjalisty : www.marcinbanski.pl

Zapraszamy!

BIBLIOTEKA WSPS WŁĄCZA SIĘ DO PROJEKTU KOŁA NAUKOWEGO MEDICUS

Biblioteka WSPS również włącza się do projektu „Zagrożenie stresem, wypaleniem zawodowym i agresją wobec medyków – innowacyjne metody wsparcia”.

Nasza Biblioteka pragnie zaoferować naszym studentom dostęp do serii audiobooków  pozwalających zwalczyć stres związany z zawodem. Jak współpracować z trudnym szefem? Jak poradzić sobie z manipulacją? Jak odzyskać poczucie satysfakcji? Jak radzić sobie w trudnych życiowych sytuacjach? Czy można obronić się przed toksycznymi osobami? Na te i wiele innych pytań znajdziecie odpowiedzi w naszych audiobookach. Zapraszamy!

na strone 1

AKTUALNOŚCI

Zanim odśpiewamy radosne Gaudeamus igitur luvenes dum sumus , chciałabym w imieniu Władz Uczelni jak i również Zarządu Koła Naukowego Medicus, serdecznie zaprosić dnia 27 października 2022 roku o godzinie 20:00 na spotkanie Koła Naukowego Medicus działającego przy Naszej Uczelni Wyższej Szkole Planowania Strategicznego. Spotkanie będzie miało charakter organizacyjno-zapoznawczy. Zapraszam wszystkich zainteresowanych jak również obecnych członków i sympatyków. Szczególnie zapraszam Wszystkich studentów pierwszorocznych do wstąpienia w Szeregi Młodych Naukowców Koła Naukowego Medicus. Z akademickim pozdrowieniem dr Adam Bernert Platforma Teams- zakładka Koło Naukowe Medicus-dołącz do spotkania

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA

Koło Naukowe Medicus działające przy Wyższej Szkole Planowania Strategicznego to organizacja zrzeszająca studentów, w celu budowania potencjału naukowego studentów poprzez różne formy samokształcenia, zdecydowanie wykraczającego poza ramy standardowego procesu kształcenia.

 • Zapraszamy do członkostwa w Kole Naukowym Medicus - KNM wszystkich studentów, którzy pragną zaangażować się w życie naukowe Uczelni, a jednocześnie nie boją się kontaktu bezpośredniego z interesariuszami, chcą rozwijać umiejętność komunikacji i pozyskiwania materiałów naukowych z rzetelnych źródeł, a także otwarcie podchodzą do wszelkiego rodzaju akcji naukowych promujących zdrowie.
 • Członkostwo w KNM to nie tylko szansa na  życie w wirze innowacji naukowych, ale również budowanie naukowego wizerunku Uczelni, co w efekcie może w znaczący sposób punktować podczas oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium naukowego.
 • Działalność KNM to przede wszystkim warsztaty, treningi, spotkania dyskusyjne, konserwatoria. Planujemy rozwój w zakresie organizacji  konferencji, obozów naukowych, imprez i wyjazdów integracyjnych, także spotkań gościnnych z naukowcami z innych ośrodków akademickich.
 • Z uwagi na posiadanie dwóch Centrów Symulacji Medycznej najczęściej istotne miejsce w spotkaniach stanowią warsztaty doszkalające, prowadzone przez pracownkików WSPS, min. Piotra Szwedzińskiego - Pełnomocnika Dyrektora ds. Ratownictwa medycznego i Organizacji w Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu oraz człona zarządu Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, a także Ireneusza Dzideczka i Karolinę Piotrowską w zakresie praktycznego zarządzania czasem w warunkach obciążenia psychicznego, komunikacji z pacjentem, czy też z dr Iwoną Kowalską - Śląskim Konsultantem Wojewódzkim w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego.
  W ramach Koła Naukowego Medicus można uczestniczyć w warsztatach szkoleniowych z prawnikami specjalizującymi się w prawie medycznym - mecenasem Łukaszem Ćwienkowskim oraz mecenasem Sylwią Gil-Gut. W zakresie promocji zdrowia organizowane są warsztaty  z Joanną Wardengą, a dodatkowo intensywie współpracujemy ze Stowarzyszeniem Diabetyków oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej "Otwarte Serca", co sprzyja budowaniu relacji i współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, jako interesariuszami Uczelni.
  Członkowie KNM aktywnie wspierają działalność Uczelni w iwentach tematycznych oraz dniach otwartych.
 • W ramach KNM Uczelnia i Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Śląski Oddział Wojewódzki - uruchomiono w trakcie trwania pandemii telefoniczny punkt konsultacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
 • Tematy zajęć są ustalane na bieżąco, zgodnie z zainteresowaniem np.: analiza rytmów serca, postępowanie doskonalące medyczne czynności ratunkowe, poród w warunkach poza szpitalnych, zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego w dobie pandemii czy tez realizowanie scenek z udziałem pacjenta standaryzowanego.
  Terminy spotkań dostępne po zalogowaniu do panelu studenta.
 • Serdecznie zapraszamy do rozwoju i budowania swojego potencjału oraz ponoszenia poziomu naukowego WSPS.

WYJAZD NAUKOWO-DYDAKTYCZNY

Dnia 20 lipca 2022 członkowie koła naukowego Medicus Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego skorzystali z możliwości wyjazdu naukowo-dydaktycznego do Krakowa.
Wyjazd studentów został sfinansowany ze środków własnych Uczelni, przeznaczonych na rozwój potencjału naukowego.
Młodzi naukowcy wraz z opiekunem koła dr. Adamem Bernertem zapukali do drzwi Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zapoznali się z historią farmacji oraz technikami i metodami sporządzania leków. Szczególne zainteresowanie wykazali zastosowaniem naturalnych metod leczenia - ziołolecznictwem.


k1 1  k2 1  k3 1

PROGRAM ”STUDENCKIE KOŁA TWORZĄ INNOWACJE"

Projekt pt. „Zagrożenie stresem, wypaleniem zawodowym i agresją wobec medyków – innowacyjne metody wsparcia”.

 • Celem  projektu jest przeprowadzenie przez studentów, członków Koła Naukowego, badań pozwalających na analizę zagrożeń dotyczących pielęgniarek i ratowników medycznych, a wynikających z obciążenia stresem, wypaleniem zawodowy oraz agresją ze strony interesariuszy opieki zdrowotnej. W ramach projektu studenci nabędą również kompetencje miękkie potrzebne do prowadzenia nadań naukowych i promocji ich wyników poprzez m.in. warsztaty, pracę w zespołach badawczych, wystąpienia publiczne.
 • Planowany okres trwania projektu: od 01.04.2022 do 31.12.2022
 • Kwota dofinansowania: 47 848,00 zł.
 • Autor projektu: dr Adam Bernert


  logo projekt KN

 

STATISTICA

 W ramach projektu „Zagrożenie stresem, wypaleniem zawodowym i agresją wobec medyków – innowacyjne metody wsparcia” zakupiono dostęp do programu STATISTICA.
Dzięki dostępowi członkowie Koła będą mieli możliwość przeprowadzenia analizy statystycznej za pomocą specjalistycznego modułu analitycznego: Zestaw Medyczny. W jego skład wchodzą narzędzia ułatwiające i przyspieszające proces obróbki danych medycznych, począwszy od czyszczenia danych, poprzez ich analizę, aż po przygotowanie końcowego raportu. Aplikacja dostarcza również użytkownikowi szereg specjalistycznych narzędzi do opracowywania danych medycznych, w tym m.in. moduł Metaanaliza i metaregresja, a także ułatwiające specyfikację i ocenę modeli kreatory: regresji liniowej i regresji logistycznej.

Sprawdź jak się poruszać po programie, aby łatwiej definiować reguły poprawności danych: STATISTICA - zestaw medyczny

 

TESTY PSYCHOLOGICZNE

 W ramach projektu „Zagrożenie stresem, wypaleniem zawodowym i agresją wobec medyków – innowacyjne metody wsparcia” zakupiono komplet testów sygnowanych przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

CINAHL COMPLETE - BAZA EBSCO

 

CINAHL Complete to kolejna baza w rodzinie produktów EBSCO i jest dostępna dla użytkowników od lipca 2022 r. 
Baza stanowi główne źródło informacji wykorzystywane do kwerendy Koła naukowego w związku z realizacją dofinansowanego z budżetu państwa projektu: "Zagrożenie stresem, wypaleniem zawodowym i agresją wobec medyków – innowacyjne metody wsparcia”.

CINAHL Complete rygorystycznie dobiera czasopisma o otwartym dostępie (OA), co zaowocowało rosnącą kolekcją 814 globalnych czasopism w modelu OA.Po walidacji i zakwalifikowaniu czasopism OA do bazy danych tworzone są dla nich wysokiej jakości indeksy tematyczne oraz precyzyjne linki pełnotekstowe. 

CINAHL Complete jest najobszerniejszą bazą pełnotekstową z zakresu pielęgniarstwa. Obejmuje takie dziedziny jak: pielęgniarstwo, biomedycynę, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Baza indeksuje ponad 5.400 i zawiera ponad 5.4 miliona rekordów z archiwami od 1937 roku. W bazie znajduje się pełny tekst ponad 1.400 czasopism indeksowanych w CINAHL. Oferuje dostęp do pełnej kolekcji anglojęzycznych czasopism i publikacji wydawanych przez American Occupation Therapy Association i American Diabetes Association oraz dostęp do książek z zakresu ochrony zdrowia, dysertacji z zakresu pielęgniarstwa, wybrane materiały konferencyjne, standardy opieki, programy do celów edukacyjnych, rozdziały książek i materiały audiowizualne. Baza zawiera przeszukiwalne cytowania z ponad 1.500 czasopism

Baza jest dodana na platformę EBSCOhost uczelni i dostęp do niej jest taki sam jak do innych baz EBSCO z adresów IP w sieci uczelni oraz przez login/hasło z komputerów domowych.