WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI POLSKIMI I ZAGRANICZNYMI

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 • Państwowy Uniwersytet Medyczny im. I.Ya Horbaczewskiego w Tarnopolu 
 • Państwowy Uniwersytet Pedagogicznym w Sumach 
 • Preszowski Uniwersytet na Słowacji - Prešovská Univerzita v Prešove
 • Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu - Palacký University Olomouc 
 • Uniwersytet Jana Evangelisty Purkyně w Uście nad Łabą

WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI, GMIANAMI, ZE STWORZYSZENIAMI OGÓLNOPOLSKIMI ORAZ INNYMI ORGANIZACJAMI

 • Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych
 • Śląski Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
 • Zakład Karny w Jastrzębiu Zdroju
 • Centrum Leczenia Oparzeń im dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
 • Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Straż Miejska w Dąbrowie Górniczej
 • Urzad Miejski w Będzinie
 • Gmina Pawłowice
 • OSP Okradzionów

WSPÓŁPRACA Z DOMAMI POMOCY ORAZ STOWARZYSZENIAMI I OŚRODKAMI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chorzowie
 • Towarzystwo Przyjacił Dzieci OM Sosnowiec
 • Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
 • Dąbrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych " Otwarte Serca"
 • Dom Pomocy Społecznej w Bystrej
 • Dom Samopomocy w Dąbrowie Górniczej
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI 

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie
 • Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza w Żorach
 • Zespół Szkół nr 14 w Sosnowcu
 • Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju