05 znak uproszczony kolor biale tlo

Informujemy, że ruszył wstępny nabór realizowany w ramach Działania 3 polityki publicznej pod nazwą "System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych oraz podjęcia zatrudnienia w zawodzie na lata 2022-2026"

Działanie 3 Systemu zachęt dotyczy bezzwrotnego wsparcia w postaci dopłaty do czesnego dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 na kierunku pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne.
O zakwalifikowaniu do objęcia wsparciem decyduje suma punktów z egzaminu maturalnego. Zasady wyłaniania najlepszych studentów znajdą Państwo w pdfZałączniku nr 12 do Regulaminu wyboru Przedsięwzięć do objęcia wsparciem dla Działania 3 Systemu zachęt529.08 KB

Studenci zainteresowani uzyskaniem w/w wsparcia prosimy przesłanie na adres e-mail:  wypełnionych wniosków pdf(Załącznik nr 2 Regulaminu wyboru Przedsięwzięć do objęci wsparciem dla Działania 3 systemu zachęt)447.43 KB w terminie do 28.08.2023 r.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/zdrowie/bezzwrotne-wsparcie-dla-studentow-kierunku-pielegniarstwo-poloznictwo-oraz-ratownictwo-medyczne
Nabór realizowany w ramach inwestycji D2.1.1 Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

baner