W ramach tego ambitnego przedsięwzięcia, planowane są następujące działania:

  • Współtworzenie Profilu Absolwenta: Praca nad dokładną analizą i definiowaniem kompetencji, umiejętności oraz wiedzy, które są kluczowe dla efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym.
  • Konsultacje Programowe: Regularne spotkania mające na celu przegląd oraz możliwą aktualizację planów i programów kształcenia w odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy.
  • Wspólne Projekty Naukowe: Angażowanie się w prace badawcze i naukowe, z akcentem na transfer wiedzy oraz rozwijanie innowacyjnych rozwiązań mających zastosowanie w praktyce.
  • Wydarzenia Akademickie: Organizacja i koordynacja konferencji, seminariów, wykładów oraz szkoleń, które promują rozwój naukowy i intelektualny społeczności akademickiej.
  • Promocja Wspólnych Inicjatyw: Aktywne działania w zakresie promocji osiągnięć i projektów za pośrednictwem platform cyfrowych, w tym mediów społecznościowych oraz stron internetowych uczelni.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i zaangażowanie. Jest to znaczący postęp w naszym długoterminowym celu, którym jest nieustanne doskonalenie programów kształcenia oraz przygotowanie absolwentów do stawienia czoła wyzwaniom przyszłości. Zachęcamy do śledzenia naszych działań i dołączenia do nas w tej ekscytującej podróży w sferze akademickiego rozwoju.