16 kwietnia bieżącego roku zostało uruchomione po modernizacji Centrum Symulacji Medycznych i Pozoracji Ratowniczych. Uroczyste otwarcie odbyło się w budynku przy ul. Kościelnej 19, na które przybyli znamienici goście: posłowie , senatorowie , przedstawiciele władz miasta, dyrektorzy placówek medycznych, ludzie nauki oraz przedstawiciele szkół średnich.

Warto nadmienić, że po raz pierwszy centrum symulacji medycznej uruchomione zostało w 2015 roku, jako pierwsze na niepublicznej uczelni w Polsce.  Środki finansowe na ten cel zostały pozyskane jako nagroda w ogólnopolskim konkursie na najlepszy program kształcenia na kierunku – ratownictwo medyczne.

Od tej pory uczelnia doczekała się już czterech podobnych centrów, z których dwa mieszczą się w Dąbrowie Górniczej. Studenci mają tutaj do dyspozycji Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, w którym uczą się pielęgniarki oraz Centrum Symulacji Medycznych i Pozoracji Ratowniczych, w którym kształcą się ratownicy medyczni. Dwa kolejne znajdują się na wydziałach w Jarocinie i Piotrkowie Trybunalskim.

CSMiPR zostało w połowie kwietnia otwarte ponownie, po kompleksowej modernizacji i doposażeniu.  Zakupiono nowoczesny sprzęt:

  • trenażery,
  • symulatory
  • fantomy osób dorosłych, dziecka, niemowlaka i noworodka,

które mają ułatwić studentom kierunku ratownictwo medyczne ćwiczenie medycznych czynności ratunkowych. Dzięki temu mają oni możliwość przećwiczenia pozorowanych sytuacji z "pacjentami" w różnym stanie zagrożenia życia.

Centrum posiada monitoring, zajęcia są nagrywane, by później mogły zostać omówione ze studentami przez wykładowcę.