Redakcja „Asclepius - Zeszytów Naukowych WSPS” dokłada wszelkich starań, aby czasopismo przestrzegało zasad etycznych.

W związku z powyższym Redakcja informuje o kryteriach, jakimi się kieruje:

  1. Zasada poufności – Redakcja nie ujawnia informacji na temat złożonych artykułów i prac, nikomu, kto nie byłby zaangażowany w procedurę wydawniczą.
  2. Konflikt interesów – Redakcja nie wykorzystuje w żadnym celu artykułów nieopublikowanych i tych, których publikację odrzuciła.
  3. Zasada autorstwa artykułów – Autorzy prac powinni dopilnować, aby nadesłane teksty odzwierciedlały rzeczywisty wkład osób pod nim podpisanych. Każdy tekst jest weryfikowany za pomocą systemu antyplagiatowego. Redakcja wymaga również wskazania udziału procentowego bądź innego, zaangażowania poszczególnych autorów.
  4. Finansowanie – Autor, jeśli artykuł lub praca, powstały na czyjeś zlecenie, powinien ten fakt ujawnić Redakcji.
  5. Zasada Ghostwriting – wszelkie próby nierzetelności naukowej wykryte w czasie analizy nadesłanych prac będą demaskowane, a Redakcja zastrzega sobie prawo informowania instytucji, do której autor przynależy.
  6. Standardy obiektywności – Redakcja informuje, że każdy nadesłany materiał podlega anonimowej obiektywnej i rzetelnej ocenie. Recenzent pracy nie wie, czyj tekst recenzuje.