BAZY ELEKTRONICZNE

BAZY ELEKTRONICZNE

ACCESS MEDICINE

access medicine

AccessMedicine jest interaktywną platformą zaprojektowaną do realizacji kompleksowego programu nauczania na Uniwersytetach Medycznych oraz w Instytutach. Pomaga studentom oraz wykładowcom w szybkim i skutecznym wyselekcjonowaniu pożądanych, specjalistycznych informacji z publikacji książkowych, encyklopedii i innych źródeł fachowej wiedzy. Jest zarówno zasobem wiedzy, jak i narzędziem diagnostycznym.
Użytkownik ma dostęp do:
• regularnie aktualizowanych tytułów książek (e-books) – około 200 tytułów,
• bogatej biblioteki multimedialnej z ponad 700 materiałami, w tym ponad 250 filmami instruktażowymi w aspekcie diagnostyki i procedur medycznych, zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, nagrań audio i animacji,
• narzędzi do diagnostyki różnicowej (DDx – Diagnosaurus®),
• najnowszych wytycznych w zakresie badań przesiewowych, medycyny prewencyjnej,
• testów i badań diagnostycznych – w tym laboratoryjnych – z komentarzem klinicznym (DX tests)
• międzynarodowych wytycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (Guidelines)
• zestawu pytań i odpowiedzi przygotowujących do międzynarodowych egzaminów zawodowych USMLE
• studiów przypadków z wytycznymi w oparciu o evidence-based medicine (Case Files)
• ponad 120 000 zestawów pytań i odpowiedzi EBM,
• monografii leków z bezpośrednimi linkami do Truven's DrugPoints®, wspierające podjęcie decyzji co do wyboru terapii lekowej,
• ponad 30 000 zdjęć, materiałów wideo, algorytmów, tabel kontekstowo umieszczonych w danym materiale, aby kompleksowo wyjaśnić zagadnienie,
• publikowane treści są wynikiem współpracy z McMaster Premium Literature Service dzięki czemu użytkownicy mają dostęp do najnowszych naukowo potwierdzonych materiałów klinicznych.

DOSTĘPNE PUBLIKACJE
ZALOGUJ DO ACCESS MEDICINE   Zapytaj bibliotekarza o dostęp zdalny

CINAHL COMPLETE

cinal
CINAHL Complete jest najobszerniejszą bazą pełnotekstową z zakresu pielęgniarstwa. Obejmuje takie dziedziny jak: pielęgniarstwo, biomedycynę, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Baza indeksuje ponad 5.400 i zawiera ponad 5.4 miliona rekordów z archiwami od 1937 roku. W bazie znajduje się pełny tekst ponad 1.400 czasopism indeksowanych w CINAHL. Oferuje dostęp do pełnej kolekcji anglojęzycznych czasopism i publikacji wydawanych przez American Occupation Therapy Association i American Diabetes Association oraz dostęp do książek z zakresu ochrony zdrowia, dysertacji z zakresu pielęgniarstwa, wybrane materiały konferencyjne, standardy opieki, programy do celów edukacyjnych, rozdziały książek i materiały audiowizualne. Baza zawiera przeszukiwalne cytowania z ponad 1.500 czasopism.

ZALOGUJ do CINAHL Complete
Zapytaj bibliotekarza o dostęp zdalny 

EBSCO

ebsco 
EBSCOhost to jedna z baz dostępnych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki dostarczanej przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo‑Sieciowe, afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.  
W ramach licencji krajowej EBSCO Information Services oferuje wszystkim instytucjom akademickim i naukowym w Polsce bezpłatny dostęp online do pakietu podstawowego w skład, którego wchodzi 14 baz danych w języku angielskim. Bazy są dostępne na platformie EBSCOhost  i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne. Wchodzące w skład pakietu bazy Academic Search Complete i Business Source Complete są jednymi z najczęściej wykorzystywanych zasobów naukowych na świecie przez wiodące ośrodki akademickie. 
Bazy są dostępne na platformie z polskim interfejsem, a dzięki innowacyjnym rozwiązaniom platformy użytkownicy mogą drukować, zapisywać artykuły na własnych komputerach, pobierać gotowe opisy bibliograficzne w kilku formatach, zapisywać wyniki wyszukiwań na indywidualnym koncie Moje EBSCOhost, odsłuchać lub przetłumaczyć treść artykułów. Z baz można korzystać zdalnie z komputerów domowych oraz prywatnych urządzeń mobilnych.
Bazy Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate stanowią bogaty zbiór ponad 13 500 pełnotekstowych, recenzowanych naukowo czasopism o szerokiej międzynarodowej perspektywie. W porównaniu z bazami Academic Search Complete oraz Business Source Complete, bazy w wersji Ultimate oferują dodatkowo ponad 4700 aktywnych, recenzowanych naukowo czasopism. Bazy Ultimate oferują użytkownikom większą ilość dodatkowych zasobów pochodzących z ponad 80 krajów, pokrywających setki zakresów tematycznych, oraz łatwy dostęp do większej liczby czasopism indeksowanych w wiodących indeksach dziedzinowych. 

DOSTĘPNE BAZY
ZALOGUJ do EBSCOhost 
Zapytaj bibliotekarza o dostęp zdalny 

eMPendium Wiedza

empendium
eMPendium wiedza to aplikacja, która pozwala na korzystanie w codziennej pracy z elektronicznych wersji:

  • najważniejszych podręczników Medycyny Praktycznej
  • artykułów publikowanych na łamach czasopism Medycyny Praktycznej SPIS CZASOPISM
  • aktualizowanej na bieżąco bazy leków Medycyny Praktycznej.


Aplikacja została wyposażona w opcję zaawansowanego wyszukiwania pozycji, która umożliwia przeszukiwanie treści książek i czasopism, z uwzględnieniem zdefiniowanych słów kluczowych i ich synonimów. Program stanowi idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy w krótkim czasie chcą uzyskać wyczerpujące informacje na niemal każdy temat związany z medycyną.

Dostęp stacjonarny na terenie Uczelni

IBUK LIBRA

ibuk logo
IBUK LIBRA to jedna z największych wypożyczalni oraz księgarni Internetowych, która oferuje bogaty wybór e-booków i audiobooków. W Ibuk.pl dostępne są e-podręczniki najpopularniejszych wydawców publikacji naukowych. Biblioteka udostępnia elektroniczne publikacje specjalistyczne, naukowe, popularnonaukowe i beletrystyczne. Aby skorzystać z publikacji należy się zarejstrować i podać indywidualny kod dostępu otrzymany od pracownika biblioteki uczelnianej.

DOSTĘPNE PUBLIKACJE
ZALOGUJ DO IBUK LIBRA    Zapytaj bibliotekarza o indywidualny kod dostępu 
FILMIKI INSTRUKTAŻOWE

NATURE

nature
Licencja krajowa Nature pozwala na pełny dostęp do archiwum tego jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na świecie. Opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych. Czasopismo to posiada od lat najwyższy Impact Factor (wskaźnik cytowań) ze wszystkich czasopism naukowych wydawanych na świecie.

Dostęp stacjonarny na terenie Uczelni

ZALOGUJ SIĘ DO NATURE

POLSKA BIBLIOGRAFIA LEKARSKA

bpl
Polska Bibliografa Lekarska rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną, fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia oraz popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Zawiera informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie.

Dostęp stacjonarny na terenie Uczelni

ZALOGUJ SIĘ DO PBN

TEZ-MESH

tez mesh
Jest polską wersją amerykańskiego tezaurusa Medical Subject Headings /MeSH/, prowadzoną przez Główną Bibliotekę Lekarską w Warszawie. Baza zawiera terminologię angielską i polską z zakresu medycyny, nauk pokrewnych i ochrony zdrowia. Medical Subject Headings to język informacyjno-wyszukiwawczy. Tłumaczeń nowych deskryptorów źródłowych na język polski dokonują pracownicy z wykształceniem biomedycznym i medycznym, używając najnowszych leksykonów, monografii, słowników, podręczników oraz publikacji medycznych.

Dostęp stacjonarny na terenie Uczelni

ZALOGUJ SIĘ DO TEZ-MESH

POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

pbn
Polska Bibliografia Naukowa to portal Ministerstwa Edukacji i Nauki gromadzący informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek naukowych oraz o czasopismach polskich i zagranicznych. Stanowi on część Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.

ZALOGUJ SIĘ DO PBN

SCIENCE

science
Licencja krajowa Science, dostępna w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r. Czasopismo podejmuje tematy z wielu różnych dziedzin nauki, m. in.: astronomia, biologia, biznes, chemia, edukacja, ekologia, ekonomia, farmakologia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, medycyna, mikrobiologia, socjologia, technika i technologia.

Dostęp stacjonarny na terenie Uczelni

Zaloguj się do Science

SCIENCE DIRECT

 science directELSEVIR - ScienceDirect  pełnotekstowa baza danych tworzona przez wydawnictwo Elsevier Science zawierająca elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów. Tematyka bazy: nauki ścisłe: fizyka i astronomia, informatyka, chemia, matematyka, geologia, rolnictwo, biologia oraz nauki medyczne i o zdrowiu, a także częściowo nauki społeczne i humanistyczne. 
Obecnie licencja krajowa Elsevier obejmuje 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 czasopism archiwalnych. Czasopisma bieżące obejmują 1615 tytułów z Freedom Collection, 4 tytuły z grupy Lancet oraz 19 tytuły z grupy Cell. Licencja od 2019 r. obejmuje 16 podkolekcji tematycznych Freedom Collection. Na stronach wydawcy można znaleźć dodatkowe informacje o innych czasopismach Elsevier, w szczególności dostępnych poza licencją na zasadzie Free Access lub Open Acess, oraz czasopismach nienależących do Freedom Collection i dostępnych tylko na zasadzie indywidualnych subskrypcji.
Licencja krajowa Elsevier obejmuje także wybrane pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015. Książki te są dostępne na serwerze wydawcy. Czasopisma i książki Elsevier są dostępne na serwerze Science Direct należącym do wydawcy.

Dostęp stacjonarny na terenie Uczelni

ZALOGUJ do ScienceDirect - ELSEVIER

SCOPUS

scopus
Tworzona przez Elsevier interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 21 000 recenzowanych czasopism (z których ponad 3800 to czasopisma typu Open Access), ponad 360 publikacji handlowych, 90 000 książek, 520 serii książkowych, 83 000 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera ponad 57 milionów rekordów bibliograficznych (stan w 2015 r.), z których ok. 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje naukowe strony www.

Dostęp stacjonarny na terenie Uczelni

Zaloguj się do Scopus - ELSEVIER

Instrukacja obsługi

SPRINGER

 springer
Wielodziedzinowa, pełnotekstowa baza oferująca dostęp do 1140 tytułów czasopism wydawnictwa Springer, która pozwala na przeszukiwanie tysięcy tytułów czasopism w formie elektronicznej, serii książkowych, kolekcję książek elektronicznych wydanych przez Springera. Zakres dziedzinowy bazy zawiera nauki chemiczne, informatykę, ekonomię, inżynierię, ochronę środowiska, naukę o ziemi, prawo, nauki biologiczne, matematykę, medycynę, fizykę i astronomię.

Dostęp stacjonarny na terenie Uczelni

Zaloguj się do Springer

STATISTICA

statistica
Statistica obejmuje pakiety statystyczne i data mining oraz korporacyjne platformy analityczne i big data. Oferują one bardzo szeroki zestaw nowoczesnych, łatwych w użyciu narzędzi analitycznych, wysokiej jakości wizualizację danych, wygodne zarządzanie danymi i wynikami analiz. Potwierdzeniem wysokiej jakości  Statistica jest jej ogromna popularność, bardzo dobre opinie użytkowników oraz wyniki niezależnych testów. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zajmujących się opracowywaniem wyników badań medycznych, został stworzony specjalistyczny pakiet analityczny Zestaw Medyczny. W jego skład wchodzą narzędzia ułatwiające i przyspieszające proces obróbki danych medycznych, począwszy od czyszczenia danych, poprzez ich analizę, aż po przygotowanie końcowego raportu. Aplikacja dostarcza również użytkownikowi szereg specjalistycznych narzędzi do opracowywania danych medycznych, w tym m.in. moduł Metaanaliza i metaregresja, a także ułatwiające specyfikację i ocenę modeli kreatory: regresji liniowej i regresji logistycznej.

Dostęp stacjonarny na terenie Uczelni

WEB OF SCIENCE

web of science
Bazy bibliograficzno-abstraktowe, które służą do poszukiwania informacji na wybrany temat oraz do prowadzenia analiz cytowań publikacji lub autorów. Platforma Web of Knowledge - Web of Science pozwala na przeglądanie baz danych tworzonych przez firmę Clarivate Analyticsi zawiera cytowania, abstrakty oraz pełne teksty artykułów a także ukazuje aktualny i archiwalny Impact Factor dla rejestrowanych czasopism naukowych. Doskonałe narzędzie do gromadzenia bibliografii oraz sprawdzenia wartości naukowej czasopism. Baza aktualizowana jest co tydzień.

Dostęp stacjonarny na terenie Uczelni

Zaloguj się do Web of Science

WILEY ONLINE LIBRARY

wiley
Pełnotekstowa baza wydawnictwa Wiley-Blackwell zawierająca tysiące materiałów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami roku na serwerze wydawcy. Umożliwia wyszukiwanie materiałów wg obszarów tematycznych. Kolekcja czasopism Wiley-Blackwell obejmuje 1367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, np. rolnictwo, biznes, ekonomia, finanse i księgowość, informatyka, nauki o ziemi
i środowisku, kulturoznawstwo, filozofia, literatura i językoznawstwo, historia, religioznawstwo i teologia, prawo, edukacja, politologia, psychologia i socjologia, matematyka i statystyka, nauki medyczne, chemia, fizyka
i astronomia, nauki techniczne, nauki biologiczne, weterynaria.

Dostęp stacjonarny na terenie Uczelni

Zaloguj się do Wiley Online Library