REGULAMIN BIBLIOTEKI - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

  • Każdy z naszych czytelników jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Biblioteki WSPS.
  • Konto biblioteczne zakładane (odblokowywane) jest na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.
  • Każdy Użytkownik jest zobowiązany do prolongaty książek (mailowo, telefonicznie lub osobiście).
  • Po upływie 30 dni system biblioteczny automatycznie generuje opłatę za przetrzymanie, zgodnie z regulaminem.
  • W momencie podbicia karty obiegowej, Użytkownik jest zobowiązany do zwrócenia wszystkich wypożyczonych książek oraz uregulowania ewentualnych zobowiązań finansowych. 

pdfREGULAMIN_BIBLIOTEKA_WSPS

 

KORZYSTANIE ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

  • Każdy z naszych czytelników jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu korzystania ze stanowsk komputerowych
  • W celu skorzystania ze stanowiska komputerowego w czytelni, wymagana jest autoryzacja - dane logowania są identyczne z danymi podczas logowania się do przestrzeni Office365 lub aplikacji MS Teams
  • Zabrania się podpinania oraz umieszczania w komputerach na stanowiskach komputerowych w czytelni, jakichkolwiek nośników danych oraz urządzeń

pdfREGULAMIN_STANOWISKA_KOMPUTEROWE