REGULAMIN BIBLIOTEKI - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

 • Każdy z naszych czytelników jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Biblioteki WSPS.
 • Konto biblioteczne zakładane (odblokowywane) jest na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.
 • Każdy Użytkownik jest zobowiązany do prolongaty książek (mailowo, telefonicznie lub osobiście).
 • Po upływie 30 dni system biblioteczny automatycznie generuje opłatę za przetrzymanie, zgodnie z regulaminem.
 • W momencie podbicia karty obiegowej, Użytkownik jest zobowiązany do zwrócenia wszystkich wypożyczonych książek oraz uregulowania ewentualnych zobowiązań finansowych. 

pdfREGULAMIN_BIBLIOTEKA_WSPS.pdf329.73 KB

 

KWERENDA BIBLIOTECZNA - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

 • Biblioteka WSPS realizuje kwerendy tylko dla studentów WSPS i jedynie pod kątem  prac dyplomowych
 • Kwerendę można zgłaszać tylko drogą mailową
 • W ramach realizacji usług informacyjnych Biblioteka, na prośbę Użytkownika przygotowuje zestawienia bibliograficzne, w oparciu o zasoby własne, innych bibliotek lub bazy bibliograficzne i inne zasoby cyfrowe.
 • Zrealizowana kwerenda obejmuje artykuły pdf i źródła elektroniczne, udostępniane drogą poczty e-mail oraz za pomocą narzędzi pozwalających na przesyłanie plików o znacznej pojemności.
 • W przypadku przygotowania szczególnie czasochłonnej i pracochłonnej kwerendy bibliotekarz ma prawo odmówić jej realizacji.
 • Przy złożeniu kwerendy, użytkownik oczekuje najkrócej od dnia następnego, ale nie dłużej niż 14 dni roboczych.
 • W przypadku przygotowania zestawień stosuje się załącznik Kanclerza w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi świadczone w Bibliotece WSPS. 
 • Koszty dotyczące zestawienia bibliograficznego: kwerenda - 60 zł, ponowne wysłanie kwerendy – 40 zł.
 • Aby otrzymać kwerendę biblioteczną należy wpłacić na konto Uczelni opłatę, a następnie potwierdzenie przelewu wraz z tematem pracy i słowami kluczowymi przesłać mailem na adres:
 • Przygotowane materiały wysyłamy za pomocą We transfer - należy pobrać je i zapisać na swoim komputerze w ciągu 7 dni.