ACADEMICA

Cyfrowa, darmowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.
To dostęp do 3 764 954 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ POSZUKIWANEJ PUBLIKACJI

BASE

 wyszukiwarka która dostarcza ponad 240 milionów dokumentów od ponad 8000 dostawców treści . Daje możliwość uzyskania dostępu do pełnych tekstów około 60% zindeksowanych dokumentów (Open Access). BASE jest obsługiwana przez Bibliotekę Uniwersytecką w Bielefeld.

WEJŚCIE

Biblioteka Nauki

udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych: AGRO, BazTech, CEJSH, DML-PL, PSJD.

WEJŚCIE 

Bioline International

zapewnia otwarty dostęp do recenzowanych czasopism biologicznych publikowanych w krajach rozwijających się. Obejmuje tematy takie jak medycyna tropikalna, choroby zakaźne, epidemiologia, pojawiające się nowe choroby, bioróżnorodność i in.

WEJŚCIE

BCM BioMed Central

jest częścią Springer Nature. BMC posiada około 300 recenzowanych czasopism w otwartym dostępie z  dziedziny nauki, technologii, inżynierii i medycyny.

WEJŚCIE

DOAB Directory of Open Access Books

katalog zawiera recenzowane książki o otwartym dostępie.

WEJŚCIE

DOAJ Directory of Open Access Journals

katalog zawiera prawie 17 500 recenzowanych czasopism o otwartym dostępie, obejmujących wszystkie dziedziny nauki  ze wszystkich krajów i we wszystkich językach.

WEJŚCIE

Edorium Journals

jest wydawcą międzynarodowych, recenzowanych czasopism o otwartym dostępie, obejmujących tematy z zakresu specjalności medycznych, chirurgicznych i nauk podstawowych.

WEJŚCIE

Europe PMC

baza danych prowadzona przez Europejski Instytut Bioinformatyki EMBL która zawiera 40,6 miliona streszczeń i 7,9 miliona artykułów pełnotekstowych w otwartym dostępie. Jest partnerem PubMed Central (PCM). 

WEJŚCIE

Free Medical Journals

witryna pełnotekstowych czasopism medycznych Open Access w większości w języku angielskim

WEJŚCIE

GFMER Geneva Foundation for Medical Education and Research

Fundacja współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO). Posiada obszerny zbiór czasopism medycznych w otwartym dostępie.

WEJŚCIE

Google Scholar

zapewnia prosty sposób na szerokie wyszukiwanie badań i literatury naukowej.

WEJŚCIE

ICD-10

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych

ICD-10 TOM I

WEJŚCIE

ICD-10 TOM II

WEJŚCIE

KaRo Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich

katalog rozproszony i wyszukiwarka. Pozwala na dostęp do informacji o zasobach polskich i zagranicznych bibliotek i ułatwia wyszukanie publikacji lub opisów bibliograficznych.

WEJŚCIE

Medknow

obsługuje model usług wydawniczych Open Access, zapewniając nieograniczony dostęp online do recenzowanych badań naukowych.

WEJŚCIE

Medscape

globalna witryna internetowa dla lekarzy i pracowników służby zdrowia na całym świecie. Członkostwo w Medscape jest bezpłatne i zapewnia nieograniczony dostęp do całej sieci witryn i usług – wymaga indywidualnej rejestracji konta.

WEJŚCIE

MOST Wiedzy

portal gromadzący publikacje, badania, projekty i wiele innych zasobów ze wszystkich dziedzin nauki.

WEJŚCIE

NUKAT Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

katalog centralny części polskich bibliotek naukowych i akademickich. Znajdują się w nim opisy różnego typu publikacji: książek, czasopism, nagrań dźwiękowych, druków muzycznych, filmów, dokumentów kartograficznych, ikonograficznych czy dokumentów życia społecznego.

WEJŚCIE

PLOS Public Library of Science

wydawca non-profit publikujący zbiór czasopism i literatury naukowej  z różnych dziedzin w tym medycyny z otwartym dostępem.

WEJŚCIE

PPM Polska Platforma Medyczna

portal umożliwia dostęp do publikacji, doktoratów oraz danych badawczych w otwartym dostępie.

WEJŚCIE

PubMed

to baza cytowań i abstraktów artykułów z czasopism. Nie zawiera pełnotekstowych artykułów w czasopismach tylko łącza do pełnotekstowych artykułów na wielu stronach internetowych czasopism, jak również do większości artykułów w PubMed Central.

WEJŚCIE

PubMed Central

to cyfrowe archiwum literatury czasopism biomedycznych i nauk przyrodniczych Narodowej Biblioteki Medycznej Stanów Zjednoczonych, które zapewnia bezpłatny dostęp do pełnego tekstu artykułów.

WEJŚCIE

SCIRP Scientific Research Publishing

jest wydawcą czasopism typu Open Access. Obecnie publikuje ponad 200 ogólnodostępnych, recenzowanych czasopism online, obejmujących szeroki zakres dyscyplin naukowych.

WEJŚCIE

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej, którego podstawowym zadaniem jest udzielanie praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej 

WEJŚCIE

Aplikacje medyczne

  • Anatomy Learning -  trójwymiarowy atlas anatomiczny POBIERZ APLIKACJĘ
  • Anatomyka - atlas anatomii 3D – trójwymiarowy atlas anatomiczny POBIERZ APLIKACJĘ
  • Gray’s Anatomy - atlas anatomiczny z ilustracjami z Anatomii Graya. Z aplikacji można korzystać w trybie offline POBIERZ APLIKACJĘ
  • Head Atlas - trójwymiarowy atlas anatomiczny czaszki POBIERZ APLIKACJĘ
  • Leki Pharmindex mobile - aplikacja stanowiąca profesjonalny system informacji o lekach POBIERZ APLIKACJĘ
  • Medscape - aplikacja dla pracowników służby zdrowia. Oferuje najnowsze wiadomości medyczne, komentarze ekspertów oraz informacje o lekach i chorobach POBIERZ APLIKACJĘ
  • Researcher: Academic Journals - aplikacja pozwala przeglądać najnowsze artykuły czołowych wydawnictw z zakresu m.in. medycyny, biologii czy nauk społecznych POBIERZ APLIKACJĘ