CINAHL Complete to kolejna baza w rodzinie produktów EBSCO i jest dostępna dla użytkowników od lipca 2022 r. 

CINAHL Complete rygorystycznie dobiera czasopisma o otwartym dostępie (OA), co zaowocowało rosnącą kolekcją 814 globalnych czasopism w modelu OA.Po walidacji i zakwalifikowaniu czasopism OA do bazy danych tworzone są dla nich wysokiej jakości indeksy tematyczne oraz precyzyjne linki pełnotekstowe. 

CINAHL Complete jest najobszerniejszą bazą pełnotekstową z zakresu pielęgniarstwa. Obejmuje takie dziedziny jak: pielęgniarstwo, biomedycynę, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Baza indeksuje ponad 5.400 i zawiera ponad 5.4 miliona rekordów z archiwami od 1937 roku. W bazie znajduje się pełny tekst ponad 1.400 czasopism indeksowanych w CINAHL. Oferuje dostęp do pełnej kolekcji anglojęzycznych czasopism i publikacji wydawanych przez American Occupation Therapy Association i American Diabetes Association oraz dostęp do książek z zakresu ochrony zdrowia, dysertacji z zakresu pielęgniarstwa, wybrane materiały konferencyjne, standardy opieki, programy do celów edukacyjnych, rozdziały książek i materiały audiowizualne. Baza zawiera przeszukiwalne cytowania z ponad 1.500 czasopism

Baza jest dodana na platformę EBSCOhost uczelni i dostęp do niej jest taki sam jak do innych baz EBSCO z adresów IP w sieci uczelni oraz przez login/hasło z komputerów domowych.